Wie zijn we?

Ik help organisaties en hun medewerkers te veranderen om zo met goed leiderschap inzetbaar en productief te zijn.

Elke relatie wordt door Henk Keizer (inmiddels ruim 20 jaar ervaring) op een integere manier begeleid, waarbij zijn motto ‘het meervoud van LEVEN is LEF’ grensverleggend werkt. We werken en leven in een ‘nieuwe werkelijkheid’ (in en na COVID-19): nieuwe vormen van samenwerken en organiseren dienen zich aan. Dit vraagt een ander vorm van leiderschap: dienend en faciliterend.

Wie zich daarnaast in tijden van crisis minder kwetsbaar wil voelen kan beter investeren in het leiderschap over zichzelf: persoonlijk leiderschap (‘persoonlijke effectiviteit’).
Door vergrijzing en ontgroening blijft het voor bedrijven lastig om medewerkers inzetbaar en productief te houden. Dat betekent dus dat investeren in de inzetbaarheid van medewerkers en de communicatieve vaardigheden van uw leidinggevenden van duurzaam belang is.

KeizerWerkt heeft een samenwerkingsovereenkomst met professionals (inzetbaarheidsadviseurs, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers, (A + O) psychologen en leefstijladviseurs) die bevlogen zijn in de bevordering van inzetbaarheid en gezondheid van mens en organisatie. Wij zijn ondernemend, innovatief, betrokken, integer en transparant waarbij goed partnership centraal staat.