Verzuimregie en maatwerkregeling

Verzuimregie

Om regie te krijgen en te houden op het verzuim binnen jouw team passen wij samen met je het verzuimprotocol aan met als doel jouw team inzetbaar te houden of medewerkers zo snel mogelijk weer goed inzetbaar te krijgen. Belangrijk is dat gericht en persoonlijk contact met medewerkers verankerd is in dit protocol. Alle gegevens worden vastgelegd in een verzuimsysteem waarmee we zorgdragen voor de complete dossiervorming die de Wet Poortwachter vereist. Door deze preventieve aanpak is een bedrijfsarts in praktijk niet vaak meer in beeld.

Maatwerkregeling

KeizerWerkt verzuimregie is dienstverlening op basis van een maatwerkregeling met de werkgever.
De maatwerkregeling creëert flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. De werkgever moet wel de werkprocessen beschrijven en over ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken. Ook de coördinatie tussen werkgever, werknemer en de (arbo)deskundigen moet de werkgever zelf regelen. De rol van het management is belangrijk bij de maatwerkregeling. De maatwerkregeling vraagt dan ook om goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, de werknemer en de gecontracteerde deskundigen.
KeizerWerkt voorziet hierin door een overeenkomst met een goede bedrijfsarts en andere professionals.