Preventie door effectief leiderschap

Effectief gedrag – zowel van medewerkers als leidinggevenden – is wat ons betreft de sleutel tot het voorkomen van verzuim, het verlagen van verloop en het verhogen van productiviteit. De kern van effectief gedrag bestaat uit pro-activiteit, prioriteiten stellen én uit goed luisteren, de juiste vragen stellen en anderen inspireren hun potentie te benutten. Leidinggevenden spelen een cruciale rol, zij staan dicht bij de medewerker en kunnen het grote verschil maken in bewustwording en tijdige interventies.
Dit vraagt wel om de juiste inzichten, de juiste interventies en om situationeel, dienend leiderschap. De oplossingen die KeizerWerkt biedt op jouw vragen, dragen hier dan ook aan bij:

  • Hoe combineer je vertrouwen en controle als je leidinggeeft aan zelfsturende professionals?
  • Welke stijl van leidinggeven is het meest effectief?
  • Hoe zorg je dat jouw medewerkers goed samenwerken?

Dit zijn vragen die je jezelf stelt als beginnend of ervaren leidinggevende.
Wil je je leidinggevende kwaliteiten verder ontwikkelen? Wij coachen je graag!