Inzetbaarheidsnet

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid’

Als het gaat om het inzetbaar houden van medewerkers,
krijgt de leidinggevende vaak een sleutelpositie toebedeeld.
Een flinke klus en hoe zit het met de vaardigheden?
Zo helpt HR leidinggevenden bij hun nieuwe taak.

Angst versus vertrouwen in organisaties

Wantrouwen en angst zijn geen nieuwe thema’s, maar het effect van dit gedrag wordt onderschat en nog nauwelijks benoemd. Niet in de managementliteratuur, laat staan in organisaties. Angst kost organisaties geld, leidt tot minder productie, minder welzijn en hogere ziektekosten. Organisaties die een cultuur van vertrouwen hebben, doen het beter.

Door: Peter Nientied
Dit artikel verscheen 
bgmagazine.nl 

Inzetbaarheidsnet