Inzetbaarheidsbegeleiding

De Inzetbaarheidsadviseur van KeizerWerkt staat centraal. Wij begeleiden jouw medewerker met als doel (langdurige) uitval te voorkomen en/of een verantwoorde duurzame terugkeer op de werkplek. 

Erg belangrijk is dat de medewerker ons ook in preventieve zin kan bezoeken (wanneer er nog geen sprake is van verzuim), in overleg met zijn/haar leidinggevende en/of HR. Voorwaarde is dat de leidinggevende dit signaleert: hier kunnen leidinggevenden op gecoacht worden door ons. Zo zijn minder vitale maar -nog- niet verzuimende medewerkers in de groep 45+ goed te bereiken.
Uniek in deze aanpak is het persoonlijke contact met zowel de medewerker als de leidinggevende/ HR om te komen tot een op maat gemaakt plan om duurzame werkhervatting te realiseren. Een bedrijfsarts wordt alleen ingezet indien nodig.

Onze inzetbaarheidsadviseurs hebben allemaal een BIG registratie. Dit betekent dat zij medisch onderlegd zijn en verder kunnen kijken dan de klacht alleen. Uiteraard handelen wij conform de AVG-wetgeving en volgen de noodzakelijke WVP-voorschriften en stappen. Dit om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.