De nieuwe werkelijkheid

Belangrijk is om binnen ‘het nieuwe normaal’ je als medewerker en organisatie de volgende vragen te stellen bij de volgende onderwerpen:

Waardecreatie en doel: wat is de visie van het bedrijf of de organisatie in bedrijfsmaatschappelijke zin.

Resultaatverplichtingen i.p.v. uren(contracten)? Kunnen en willen we dit?

Alweer veranderen? Medewerkers worden ‘verandermoe’…. Veranderingen dienen te worden vormgegeven samen met de medewerkers. Geen controle op controle maar verbondenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid.

Faciliterend of dienend leiderschap: ondersteun jouw medewerkers. Stuur op resultaat. Geef richting met de blik naar buiten. Stel kaders.