Cases

Voor diverse relaties in het hele land hebben we mooie projecten mogen begeleiden en zijn we nog steeds mee bezig.
Hieronder een aantal voorbeelden.

Abbot

Abbott

Samen met afdelingen identificeren van oplossingen van beïnvloedbare knelpunten en het vertalen naar concrete actieplannen voor de afdeling;
Begeleiden en coachen van managers en teams op de werkplek in het herkennen en prioriteren van potentiële knelpunten met betrekking tot de team effectiviteit en vitaliteit;
Coachen van leidinggevende en de afdeling bij de uitvoering van de actieplannen; plannen zijn gericht op een toename van de vitaliteit van afdeling (energie en plezier tijdens werk, herstel na werk en afstand nemen).

Ten Cate Grass Thiolon Backing

Tencate Grass

Aanleiding: verzuim binnen Thiobac (Backing);
Onderzoek: inventarisatie werkvloer breed; analyse verzuim door factfinding. Analyse met HR, management, teamleiding en uiteraard de medewerkers.
Aanpak: m.b.v. Health Balanced Scorecard diverse KPI’s opgesteld en gedeeld t.a.v. de financiële performance (verzuim en inzetbaarheid), de interne performance (communicatie, werkinhoud en -omgeving, gezond gedrag), de ontwikkel performance (leiderschap, teamprestatie, sociale cohesie – en innovatie) en sociale identiteit (gericht op verjonging). E.e.a. wordt ondersteund met adviezen HR, management en groeps- en individuele coaching na opleidingen (Sturen op inzetbaarheid).

Lenferink

Lenferink

Coaching (NLP, persoonlijk effectief leiderschap) van diverse medewerkers op de werk-, privé en persoonsgebonden factoren.
Daarnaast haalbaarheidsonderzoek medewerker(s); individuele inventarisatie naar de re-integratie- mogelijkheden in passende arbeid op de reguliere arbeidsmarkt .